PRVIČ SO ZAJOKALI

Sobota, 13. julij 2024
Sobota, 13. julij

V Šempetru sta se rodila deklica iz Šempetra in deček iz Tolmina.
V Postojni pa so se razveselili deklic iz Pivke in Ivančne Gorice, ter dečka z Vrhnike.

Petek, 12. julij

V Šempetru je starše iz Trnovega razveselila deklica, v Postojni pa so se rodile deklice iz Idrije, Polhovega Gradca in Vrhnike, ter dečka iz Ljubljane in Horjula.

Četrtek, 11. julij

Iz Postojne so nam sporočili, da sta se tam rodila deček, ki odhaja v Ljubljano in deklica, ki bo dom dobila v Pivki. V šempetrski porodnišnici pa so pozdravili dečka, ki odhaja v Ajdovščino. Čestitke!

Sreda, 10. julij

V postojnski porodnišnici so imeli štiri rojstva in sicer dve deklici, ki odhajata v Renče in Postojno ter dva dečka, ki bosta svoj dom dobila na Vrhniki in Colu. V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Solkan. Čestitke!

Torek, 9. julij

Iz Šempetra danes poročajo o rojstvu enega dečka, ki bo postal prebivalec Trnovega pri Gorici, v Postojni pa so na svet pomagali štiri deklicam, dve odhajata v Ljubljano, dve pa v Rakek in Idrijo, družbo jim delajo tudi štirje dečki, ki pa jih bodo starši odpeljali v Pivko, Cerknico, Ajdovščino in Vipavo.

Ponedeljek, 8. julij

V Šempetru so se razveselili deklice iz Nove Gorice in dečka iz Dobravelj. V Postojni se je rodila deklica, ki jo bodo starši odpeljali v Ljubljano in deček iz Dekanov.

Nedelja, 7. julij

V Šempetru v zadnjem dnevu niso zabeležili novih rojstev. V Postojni sta na svet privekala deček iz Sežane in deklica iz Ilirske Bistrice.

Sobota, 6. julij

V Postojni se je rodilo kar šest deklic, ki odhajajo v Podnanos, Dobrovo v Brdih, Idrijo, Hotedršico, Rakek in Ljubljano.

Petek, 5. julij

V Šempetru sta se rodili deklici, ki bosta prebivali v Vitovljah in Tolminu, deček bo odšel v Bukovico. V Postojni so pozdravili dečka iz Ajdovščine in deklico iz Horjula.


Četrtek, 4. julij

V Šempetru so starši prvič pozdravili dečka, ki ga bodo odpeljali v Novo Gorico, in deklico, ki bo odšla v Šempas. V Postojni imajo novo štiriperesno deteljico, ki se bo čez nekaj dni razšla, korenine sreče pa bodo dečki pognali v Idriji, Dobrepolju in na Rakeku. Deklica bo prebivala v Grahovem pri Cerknici.

Sreda, 3. julij

V Šempetru so se razveselili deklice iz Nove Gorice in dečkov iz Šempetra in Bovca. V Postojni so se rodili dečki, ki odhajajo v Koper, Obrov in Logatec, za posebno veselje sta poskrbeli deklici, dvojčici iz Idrije.

Torek, 2. julij

Iz šempetrske porodnišnice so nam sporočili, da se je pri njih rodila deklica iz Volčje Drage in deček iz Mohorinov- Renč. V Postojni sta se rodili deklici, novi prebivalki Ilirske Bistrice in Ajdovščine.

Ponedeljek, 1. julij

Precej mirno je bilo tokrat v porodnišnicah, v Šempetru v zadnjih 24 urah niso imeli novih rojstev, v Postojni pa se je rodil deček, ki bo prebival v Ilirski Bistrici.

Nedelja, 30. junij

Polne roke dela imajo v obeh primorskih porodnišnicah. V Postojni so na svet pokukali štirje dečki, ki bodo odšli v Ljubljano, Rovte, Ajdovščino in na Vrhniko.
V znamenju številke štiri so tudi v Šempetru. Deklici bodo poslali v Tolmin in na Vojščico. Dečka pa v Šempeter in Brestanico pri Komnu.

Sobota, 29. junij

V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Dobravlje. V Postojni je na svet privekalo pet novorojenčkov. Deklice bodo prebivale v Sežani, Ajdovščini, Komnu in Velenju. Tamkajšnjega dečka bodo poslali v Vipavo.

Petek, 28. junij

V Šempetru se je rodil deček iz Ajdovščine. V Postojni so se razveselili dveh dečkov, ki bosta postala nova prebivalca Nove Gorice in Vrhnike.

Četrtek, 27. junij

V Šempetru sta se rodili deklici iz Ajdovščine in Slapa ob Idrijci.
Iz postojnske porodnišnice pa poročajo o rojstvih šestih malčkov. Deklice odhajajo v Prestranek, Ilirsko Bistrico, Horjul in dve v Sežano. Pridružil se jim je deček iz Rakeka.

Sreda, 26. junij

Iz šempetrske porodnišnce danes poročajo o rojstvu enega dečka, ki odhaja v Renče, v Postojni pa se je rodila deklica iz Knežaka, ter trije dečki, ki jih bodo starši odpeljali v Videm, Planino ter Stari trg pri Ložu.

Dodajamo pa še eno čudovito novico, da je en deček po imenu Ernest razveselil tudi našo Zalo, njej in seveda tudi očku in bratcu pa čestita tudi cela ekipa Primorskega vala.

Torek, 25. junij

V Šempetru se je rodila deklica iz Sel pri Volčah, ter dečka iz Kobarida in Vogrskega. V Postojni pa so se razveselili treh deklic- iz Rakeka, Loga pri Brezovici in Vipave.

Ponedeljek, 24. junij

Iz Šempetra tokrat poročajo o rojstvu enega dečka, ki odhaja v Novo Gorico, v Postojni pa sta prvič zajokali dve deklici, ki ju bodo starši odpeljali v Žiri in Prvačino, rodila sta se tudi dva dečka, ki bosta postala prebivalca Komna in Novega mesta.

Nedelja, 23. junij

V Postojni sta se rodila dečka iz Prestranka in Borovnice.

Sobota, 22. junij

V Postojni so imeli štiri rojstva. Edini deček odhaja v Ajdovščino, deklice pa v Sežano, Dolenjo Vas in na Hrvaško. V šempetrski porodnišnici so tokrat lahko malce bolj počivali, saj rojstev niso imeli.

Petek, 21. junij

V Šempetru je v zadnjih 24 urah prvič zajokala deklica, ki odhaja v Brda, pridružila sta se ji tudi dva dečka, ki ju bodo starši odpeljali v Črniče in Miren. Iz Postojne pa poročajo o rojstvu deklice iz Branika ter dečka iz Starega trga pri Ložu.


Četrtek, 20. junij

Iz Šempetra so nam poročali o enem rojstvu in sicer deklici, ki odhaja v Novo Gorico. V Postojni pa sta se rodila deček, ki odhaja v Grahovo pri Cerknici in deklica, ki bo dom dobila v Rovtah. Čestitke!

Sreda, 19. junij

V Postojni so na svet privekali štirje dečki, ki odhajajo v Ajdovščino, Kočevje, Idrijo in Prem. V šempetrski porodnišnici pa je na svet privekal deček, ki odhaja v Tolmin. Čestitke!

Torek, 18. junij

V Postojni zadnjih 24 ur niso počivali. Na svet so pomagali kar šestim deklicam, ki bodo postale nove prebivalke Ljubljane, Postojne, Pivke, Štanjela, Idrije in Sodražice. Deklicam so se pridružili trije dečki- iz Ajdovščine, Postojne in Mirna.
V Šempetru pa so se razveselili deklice iz Renč in dečkov iz Nove Gorice in Brd.

Ponedeljek, 17. junij

V Šempretru se je rodil deček iz Tolmina. V Postojni pa so se razeselili treh malčkov. Deklici odhajata v Postojno in Ljubljano, deček pa bo postal nov prebivalec Postojne.

Nedelja, 16. junij

V Postojni so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Vipavo, pa tudi dvema dečkoma, ki odhajata v Košano in Žiri. Iz Šempetra pa tokrat poročajo o rojstvu treh dečkov, ki jih bodo starši odpeljali v Komen, Idrijo in Tolmin.

Sobota, 15. junij

V Postojni so v zadnjih 24 urah na svet pomagali štirim deklicam, ki odhajajo v Cerknico, Postojno, Hruševje in Ajdovščino, prvič pa sta zajokala tudi dva dečka, ki bosta postala prebivalca Kočevja in Godoviča.  Iz šempetrske porodnišnice pa tokrat poročajo o rojstvu ene deklice iz Nove Gorice, tri dečke pa bodo starši odpeljali v Deskle, Solkan in Novo Gorico.


Petek, 14. junij

V Šempetru so danes na svet pomagali dečku, ki ga bodo straši odpeljali v Deskle, v postojnski porodnišnici pa sta prvič zajokali dve deklici, ki bosta postali prebivalki Dornberka in Škofljice, družbo pa jima dela še deček, ki odhaja v Sežano.

Četrtek, 13. junij

V šempetrski porodnišnici je na svet privekal deček, ki ostaja v Šempetru. V postojnski porodnišnici pa so na svet pomagali trem novorojenčkom. Rodil se je deček, ki odhaja v Sežano in dve deklici, ki bosta dom dobili v Hruševju in Preserju. Čestitke!

Sreda, 12. junij

V Postojni so danes pomagali na svet dvema novorojenčkoma in sicer deklici, ki odhaja na Col in dečku, ki bo dom dobil v Novi Gorici. V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki odhaja na Planino pri Ajdovščini. Čestitke!

Torek, 11. junij

V postojnski porodnišnici so pozdravili štiri novorojenčke. Na svet so privekale tri deklice, ki odhajajo v Logatec, Sežano in Podnanos ter en deček, ki odhaja v Ljubljano. Bolj mirno je bilo v Šempetru, kjer se je rodila deklica, ki odhaja v Ajdovščino. Čestitke!

Ponedeljek, 10. junij.

Bolj mirno je bilo tokrat v porodnišnicah, v Postojni so na svet pomagali enemu dečku, ki odhaja v Logatec, v Šempetru pa je prvič zajokala deklica, ki bo postala nova prebivalka Šempasa.

Nedelja, 9. junij

V Postojni so se rodili trije novorojenčki. Dečka odhajata v Sežano in Bistrico ob Sotli, deklica bo prebivala v Pobegih. V Šempetru sta se rodila deček in deklica. Deklica bo prebivala v Novi Gorici, deček pa v Ročinju.

Sobota, 8. junij

V Postojnski porodnišnici se je tokrat rodilo kar osem novorojenčkov, in sicer pet deklic, ki odhajajo na Col, v Pivko, Ljubljano, Kozino in Prem. Tri dečke bodo poslali v Logatec, Žiri in Škofljico.
V Šempetru sta se rodila deklica, ki odhaja v Črniče, ter deček, ki odhaja v Solkan.

Petek, 7. junij

V Postojni niso zabeležili novih rojstev, v Šempetru pa se je rodila deklica iz Nove Gorice in dečka, ki bosta postala nova prebivalca Ravnice in Bilj.

Četrtek, 6. junij

V Šempetru sta se rodili deklici iz Kostanjevice na Krasu in Vogrskega, ter deček z Mosta na Soči.
V Postojni pa so se rodile same deklice, ki odhajajo v Ajdovščino, Idrijo, Postojno in na Slap ob Idrijci.

Sreda, 5. junij

V Postojni sta na svet privekali dve deklici, ki odhajata na Kozino in v Cerknivo. V šempetrski porodnišnici pa sta se rodila dva dečka, ki bosta svoj dom dobila v Tolminu in na Mostu na Soči. Čestitke!

Torek, 4. junij

Danes so v Postojni na svet pomagali dvema novorojenčkoma. Deklica odhaja v Koper, deček pa v Ljubljano. V šempetrski porodnišnici pa se je rodila deklica, ki bo odšla v Tolmin. Čestitke.

Ponedeljek, 3. junij

V Šempetru ni bilo novih rojstev. V Postojni pa se je rodila deklica iz Ljubljane in dečka iz Cerknice in Ajdovščine.

Nedelja, 2. junij

V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Tolmin. V Postojni so se rodili trije novorojenčki. Deček bo prebival v Novi Gorici, deklici pa v Idriji in Ljubljani.


Sobota, 1. junij

Iz postojnske porodnišnice nam sporočajo, da sta se pri njih rodili deklici iz Renč in Trzina ter dečka iz Maribora in Rakeka. V Šempetru pa novih rojstev niso zabeležili.

Petek, 31. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice. V Postojni pa sta prvič zajokali deklici iz Štanjela in Obrova, ter deček, ki bo postal novi prebivalec Rovt.

Četrtek, 30. maj

Iz Šempetra danes poročajo o rojstvu deklice in dečka, prva odhaja v Branik, drugi pa v Novo Gorico. Tudi v Postojni je bilo izenačeno, prvič so zajokale tri deklice, ki bodo postale prebivalke Logatca, Postojne in Vipave, trije dečki pa odhajajo v Sežano, Kozino in na Vrhniko.

Sreda, 29. maj

V Postojni so se rodile deklice iz Dolenje vasi, Knežaka in Vrhnike, ter dečki iz Hotedršice, Šempetra in Loga pri Brezovici.
V Šempetru se je rodil deček, ki bo postal nov prebivalec Cola.
Dolžni smo vam še informacijo o rojstvih v šempetrski porodnišnici za včeraj. Na svet so pomagali dvema deklicama, obe odhajata v Novo Gorico.


Torek, 28. maj

V Postojni so se rodili trije dečki, ki odhajajo v Postojno, Obrov in Ankaran. Družbo pa jim dela tudi deklica, ki bo dom dobila v Ilirski Bistrici. V Šempetrski porodnišnici pa so v trenutnku našega klica na svet ravnokar pomagali dvema novorojenčkoma, ki ju bomo seveda omenili jutri. Drugih rojstev pa niso imeli.

Ponedeljek, 27. maj

V Postojni v zadnjih 24 urah niso imeli novih rojstev, v Šempetru pa je prvič zajokal deček, ki bo prebival v Izoli.

Nedelja, 26. maj

V Postojnski porodnišnici se je rodilo kar pet dečkov, ki odhajajo v Šempeter pri Gorici, Koper, Polhov Gradec in na Rakek ter Most na Soči. V Šempetru pa so povili eno deklico, ki odhaja v Dobrovo, v Brda.

Sobota, 25. maj

V Postojni so povili sedem novorojenčkov. Deklice bodo prebivale v Ajdovščini, Starem trgu pri Ložu, Ilirski Bistrici in Logatcu. Dečki odhajajo v Ortnek, Ilirsko Bistrico in na Vrhniko.

Četrtek, 23. maj

Po štirje novorojenčki so prijokali na svet v vsaki od porodnišnic - v Postojni dve deklici iz Logatca in Cerknice ter dva dečka iz Tolmina in Košane. Šempetrske babice pa so prav tako povile iz Črnič in Nove Gorice. Tja pa odhaja tudi en fantek, še drugi pa bo dom dobil v Dobravljah.

Sreda, 22. maj

V Šempetru so prvič zajokale štiri deklice, ki odhajajo v Deskle, Ajdovščino, Dornberk in Novo Gorico, družbo pa jim delajo še trije dečki, ki jih bodo starši odpeljali v Deskle, Branik in Tolmin.
Iz Postojne pa danes poročajo o rojstvu treh deklic in treh dečkov, prve so razveselile starše iz Postojne, Štanjela in Nove vasi pri Rakeku, dva dečka odhajata v Ilirsko Bistrico, eden pa ostaja v Postojni.


Torek, 21. maj

V Postojni je na svet prijokala deklica, ki ostaja v kraju, ter dva dečka iz Ajdovščine in Izole. Šempetrske babice pa so povile deklici, ki odhajata v Ajdovščino in Anhovo. Poleg tega se je rodil še en fantek iz Branika.

Ponedeljek, 20. maj

V Postojni sta na svet prijokali deklici iz Rovt in Ljubljane ter dečka iz Podbrda in Ajdovščine. V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali punčki, ki prav tako odhaja v Ajdovščino, in fantku iz Ložic.

Nedelja, 19. maj

V postojnski porodnišnici so povili deklico iz Nove vasi pri Rakeku ter dva dečka iz Logatca in Ribnice. Šempetrske babice pa so na svet pomagale fantičku iz Ljubljane.

Sobota, 18. maj

V Postojni so na svet privekali štirje novorojenčki. Dečka bosta prebivala v Cerknici in Spodnji Idriji, deklici odhajata v Ajdovščino in Dobrovo. V Šempetru niso zabeležili novih rojstev.

Petek, 17. maj

V Šempetru so se razveselili deklice iz Volčje Drage in dečka iz Šempetra.
V Postojni pa so na svet prijokali dečki iz Ajdovščine, Izole in Pivke, ter deklice iz Rakeka, Ribnice in Vrhnike.

Četrtek, 16. maj

V Postojni so na svet privekale tri deklice in en deček. Deklice odhajajo v Horjul, Cerkno in Ajdovščino, deček pa ostaja v Postojni. V šempetrski porodnišnici sta se rodila deček, ki odhaja v Šempas in deklica, ki bo dom dobila v Ajdovščini. Čestitke!

Sreda, 15. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Volč, v Postojni pa deklica z Vrhnike in deček iz Hruševja

Torek, 14. maj

V Postojni sta na svet prijokali dve punčki - ena odhaja v Koper, druga pa na hrvaško Reko. Pridružila sta se jima tudi dva dečka s Cola in iz Spodnje Idrije. V Šempetru pa minuli dan niso zabeležili rojstev.

Ponedeljek, 13. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice. Tudi v postojnski porodnišnici je bil včeraj dan za deklice. Petim so pomagali na svet. Ena gre v Materijo, preostale pa bodo postale nove prebivalke Postojne, Prvačine, Idrije in Ljubljane.

Nedelja, 12. maj

V Postojni se je rodil deček, ki bo odšel v Ilirsko Bistrico. V Šempetru rojena deklica in deček odhajata v Novo Gorico.

Sobota, 11. maj

V Postojni sta se rodili dve deklici in še dva dečka. Deklici odhajata v Domžale in na Vrhniko, dečka pa v Vipavo in Koper. V šempetrski porodnišnici so dobili tri novorojenčke. Rodili sta se dve deklici, ki odhajaza v Novo Gorico in deček, ki ostaja v Šempetru pri Gorici. Čestitke!

Petek, 10. maj

V šempetrski porodnišnici se je v zadnjih 24 urah rodil deček, ki bo prebival v Renčah. V Postojni pa so na svet pomagali trem deklicam, ki bodo postale prebivalke Sežane, Črnič in Knežaka, družbo jim dela še deček iz Logatca.

Četrtek, 9. maj

V Postojni so na svet prijokali deklica iz Grahovega pri Cerknici ter dva dečka iz Rovt in Kozine. V Šempetru pa so v zadnjih dveh dneh povili dve deklici, ki bosta dom dobili v Dobravljah in na Vogrskem, ter enega fantka iz Drnovka.

Sreda, 8. maj

V Postojni so se rodile deklice iz Kopra, Postojne in Vrhnike in dečki iz Idrije, Prestranka in Ljubljane.

Torek, 7. maj

Postojnske babice so povile dvojčici, ki bosta odšli v Obrov, ter še eno deklico iz Logatca. Pridružil se jim je tudi en deček, ki odhaja v Ajdovščino. V Šempetru je na svet prijokala deklica iz Branika.

Ponedeljek, 6. maj

V Postojni so na svet privekali trije dečki in ena deklica. Dečki odhajajo v Dutovlje, Jelšane in Ajdovščino; Deklica pa bo dom dobila v Polzeli. V šempetrski porodnišnici je na svet prijokal deček, ki odhaja v Sedlo (Breginj) ter deklica, ki bo odšla v Bovec. Čestitke!

Nedelja, 5. maj

V Šempetru se je rodila deklica iz Bat, ter deček z Mosta na Soči. V Postojni pa je na svet prijokala deklica iz Idrije, ter deček, ki odhaja v Zagreb.

Sobota, 4. maj

V Postojni so danes pozdravili dve novorojenčici, ki odhajata v Šempeter pri Gorici in Vipavo. V šempetrski porodnišnici pa rojstev včeraj niso zabeležili.

Petek, 3. maj

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo postala nova prebivalka Kojskega, ter deček iz Renč.
V Postojni pa so se razveselili dečka iz Knežaka.

Četrtek, 2. maj

Včerajšnji dan je bil v znamenju fantov. Trije postojnski korenjaki bodo odšli v Sežano, Miren in Postojno. Deklici bosta zavili proti Vrhniki in Dobravljam. V Šempetru sta se rodila dečka, ki bosta postala nova prebivalca Ajdovščine in Renč.

Sreda, 1. maj

Takega primera pa verjetno še ni bilo, kot se je minuli dan zgodil v šempetrski porodnišnici - rodili sta se dve deklici in dva dečka, vsi štirje odhajajo v Novo Gorico!
Postojnske babice so prav tako povile dve punčki, ti dve pa bosta svoj dom dobili v Ljubljani in Črnem Vrhu nad Idrijo, pridružila sta se jima še dva fantka iz Ilirske Bistrice in Iga pri Ljubljani.

Torek, 30. april

V Postojni sta na svet prijokali dve deklici, iz Ljubljane in Cerknega. Pridružili so se jima še štirje dečki, ki jih bodo starši odpeljali v Sežano, Ig pri Ljubljani, Medvode in Spodnjo Idrijo. Šempetrske babice pa so povile fantka iz Šempasa in dve deklici - dvojčici iz Nove Gorice.

Ponedeljek, 29. april

V Šempetru se je rodila deklica iz Ajdovščine. V Postojni pa so se razveselili deklic iz Izole in Vipave, ter dečkov, ki bosta postala nova prebivalca Vrhnike in Planine.


Nedelja, 28. april

V Šempetru v včerajšnjem prazničnem dnevu niso zabeležili nobenega rojstva. V Postojni sta na svet pokukala deklica in deček. Deček bo prebival v Železnikih, deklica ostaja v Postojni.

Sobota, 27. april

V šempetrski porodnišnici so imeli precej miren dan, saj tam na svet ni prijokal noben novorojenček. V postojnski porodnišnici pa so pozdravili tri novorojenčke in sicer dve deklici, ki odhajata v Rakek in Ljubljano ter dečka, ki bo dom dobil v Ribnici. Čestitke!

Petek, 26. april

Nekoliko več zatišja je v zadnjih dneh, kar se tiče novih rojstev. V Šempetru ga v zadnjem dnevu niso imeli, v postojnski porodnišnici pa se je rodila ena deklica, ki bo topel in ljubeč dom dobila v Komendi.

Četrtek, 25. april

V Postojni se je rodil deček, ki bo odšel v Ajdovščino, v Šempetru pa deklica iz Prvačine.

Sreda, 24. april

V Šempetru niso zabeležili nobenega rojstva. V Postojni se je rodila deklica iz Kopra in dečki iz Loga pri Brezovici, Zagreba in Postojne.

Torek, 23. april

V Postojni se je rodila deklica iz Spodnje Idrije, ter dečka iz Idrije in Prestranka. V Šempetru ni bilo rojstev.

Ponedeljek, 22. april

V Postojni sta starša iz Senožeč povila hčerko, v šempetrski porodnišnici pa se je rodil fantek, ki bo odšel v Miren.

Nedelja, 21. april

Tokrat je bilo v obeh porodnišnicah bolj mirno. Le o enem rojstvu poročamo iz Postojne, tam so na svet pomagali dečku iz Ljubljane.

Sobota, 20. april

V Postojni sta se rodili deklici iz Pivke in Kopra, v Šempetru pa deček, ki odhaja v Novo Gorico.

Petek, 19. april

Včerajšnji dan je bil v znamenju fantov. Trije so prijokali na svet v postojnski porodnišnici, dva odhajata v Dobje pri Planini in Sežano, eden pa ostaja v Postojni. Šempetrske babice pa so povile dečka iz Tolmina.

Četrtek, 18. april

V Postojni sta se rodila deklica iz Kozine in deček iz Kopra. Mamici, ki sta rodili v šempetrski porodnišnici pa bosta lahko skupaj s svojima dečkoma vozičkali po Ajdovščini.

Sreda, 17. april

V Šempetru sta se rodili deklici iz Ajdovščine in Nove Gorice. V Postojni pa deklici iz Ljubljane in Vrhnike, ter dečki iz Križevcev v Prekmurju, Cerknice, en odhaja v Romunijo.


Torek, 16. april

V Postojni so danes pozdravili 5 novorojenčkov. Dva dečka odhajata v Ljubljano in Brezovico pri Ljubljani, tri deklice pa bodo svoj dom dobile ena v Ljubljani ter dve v Postojni. V šempetrski porodnišnici je na svet privekala deklica, ki odhaja v Novo Gorico. Čestitke!


Ponedeljek, 15. april

V Šempetru se je rodil deček iz Bovca. V Postojni pa so se razveselili deklice iz Knežaka in dečkov iz Šempasa, Cerknice in Ajdovščine.

Nedelja, 14. april

V Postojni so na svet pomagali štirim novorojenčkom. Deklici odhajata v Rovte in Postojno, dečka pa v Ljubljano in Ajdovščino. Tja, v Ajdovščino, odhaja še deček, ki se je v minulem dnevu rodil v Šempetru.

Sobota, 13. april

V Postojni so na svet privekale tri deklice, ki bodo prebivale v Cerknem, Ilirski Bistrici in Godoviču.
V Šempetru so na svet pomagali dečku iz Nove Gorice.


Petek, 12. april

V Šempetru sta luč sveta ugledala dva dečka, iz Branika in Nove Gorice. V Postojni pa se je rodilo kar sedem otrok. Deklice odhajajao v Cerknico, Pivko in Materijo, dečki pa bodo postali novi prebivalci Ribnice, Rovt, Vrhnike in Rakeka.

Četrtek, 11. april

V Šempetru so dočakali dečka iz Nove Gorice, v postojnski porodnišnici pa sta na svet prijokali dve deklici, ena ostaja v Postojni, druga pa odhaja na Log pri Brezovici. Pridružil se jima je tudi fantek, ki bo svoj dom na Brezovici pri Ljubljani.

Sreda, 10. april

V Šempetru še čakajo na malčka ali malčico, v Postojni pa se je v zadnjem dnevu rodila deklica iz Starega trga pri Ložu in dečka iz Celja in Logatca.

Torek, 9. april

Kar precej rojstev smo zabeležili danes - v Postojni so na svet prijokali deklice iz Logatca, Ljubljane, Blagovice in Hruševelj ter dva dečka iz Dutovelj in z Vrhnike. Prav tako pa so povili dvojčka, deklico in dečka, ki odhajata v Dubrovnik.
Šempetrske babice so na svet pomagali dvema punčkama iz Ajdovščine in Volčje Drage.

Ponedeljek, 8. april

O petih rojstvih poročamo danes. V Postojni so na svet prijokali ena deklica iz Breginja ter dva dečka iz Ljubljane in Domžal. Šempetrska porodnišnica pa je pozdravila punčko z Vogrskega in deček iz Črnič.

Nedelja, 7. april

V postojnski porodnišnici sta deklici razveselili starše iz Vipave in Renč, dečka pa je rodila mamica iz Sežane. Tudi v Šempetru so imeli kar precej dela - na svet so pomagali punčki iz Komna ter trem dečkom, ki bodo svoj dom dobili v Črničah, Kobaridu in Kalu nad Kanalom.

Sobota, 6. april

V Postojni so v zadnjih 24 urah na svet pomagali deklici, ki odhaja v Prestranek, rodila pa sta se tudi dva dečka, ki bosta postala prebivalca Sežane in Ilirske Bistrice. V znamenju roza barve pa je bilo tokrat v šempetrski porodnišnici, na svet so pomagali dvema deklicama, ki odhajata v Tolmin in Brda.

Petek, 5. april

V Šempetru sta se rodila deklica in deček iz Nove Gorice.
V Postojni pa deček, ki tudi ostaja v Postojni in deklice, ki odhajajo v Rovte, Ajdovščino in Koper.


Četrtek, 4. april

V postojnski porodnišnici so imeli danes kar polne roke dela. Rodili sta se dve deklici, ki odhajata v Ljubljano in Borovnico. Malce več je bilo dečkov, kar 5, odhajajo pa v Postojno, Log pri Brezovici, Cerknico, Vipavo in Kope. V Šempetru sta na svet privekala deček, ki ostaja v Šempetru in deklica, ki bo dom dobila v Slapu pri Vipavi. Čestitke!

Sreda, 3. april

Tokrat se je več otrok rodilo v šempetrski porodnišnici. Tam so na svet privekali trije dečki, ki odhajajo v Novo Gorico, Dobrovo in Deskle. V postojnski porodnišnici pa sta prvič zajokali deklici, ki bosta dom dobili v Kamniku in Ljubljani. Čestitke!

Torek, 2. april

V Postojni sta na svet prijokali dve deklici z Mosta na Soči in iz Godoviča, ter fantek, ki bo odšel v Ljubljano. Šempetrske babice pa so povile punčko iz Nove Gorice.

Ponedeljek, 1. april

Precej mirno je bilo v šempetrski in postojnski porodnišnici. Kot so nam sporočili, sta se v Postojni rodila dva dečka, ki odhajata v Logatec in Ljubljano.

Nedelja, 31. marec

V Šempetru se je rodil deček, ki je postal prebivalec Nove Gorice. V Postojni so se rodile štiri deklice, prebivale bodo v Logatcu, Starem trgu pri Ložu, dve pa odhajata v Postojno.

Sobota, 30. marec

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice, v Postojni pa deček ki odhaja v Begunje pri Cerknici.

Petek, 29. marec

V Šempetru so se razveselili deklice iz Kanala. V Postojni pa se je deklici, ki jo bodo starši odpeljali na Vrhniko, pridružil deček iz Domžal.

Četrtek, 28. marec

Kar precej novorojenčkov je prijokalo na svet v minulem dnevu. V Postojni so se rodile tri deklice - iz Vipave, Idrije in Gračišča. Pridružilo se jim je tudi pet fantkov. Njih pa bodo bodo starši odpeljali v Ljubljano, Šmarje-Sap, Postojno, Ribnico in na Hrvaško. Šempetrske babice so pozdravile dečke iz Nove Gorice.
Na Primorskem valu pa smo minulo noč pozdravili še eno zelo pričakovano deklico - naša voditeljica Jerca je namreč povila Marušo! Obema puncama (in seveda tudi moškemu delu družine) iskreno čestitamo!

Sreda, 27. marec

V Šempetru se je rodila deklica iz Mirna. V Postojni pa deklica iz Sežane. Poleg tega so v Postojni na svet pomagali še petim dečkom. Ti pa bodo postali novi prebivalci Črnega vrha nad Idrijo, Nove vasi pri Rakeku, Sežane, Šmarij pri Kopru in Spodnje Idrije.


Torek, 26. marec

V Postojni je bil povsem fantovski dan, na svet so prijokali dečki iz Rakeka, Litije, Obrova in dva iz Ljubljane.
V Šempetru pa so se razveselili deklice iz Ajdovščine.

Ponedeljek, 25. marec

V Šempetru minuli dan ni bilo novorojenega joka, v Postojni pa so imeli več dela. Preverili smo rojstva zadnjih 48 ur, včeraj sta se rodili dve deklici iz Kopra in Maribora ter dva dečka iz Logatca in Cerknice. Dan prej pa je na svet prijokala punčka iz Šmarja pri Kopru in fantek iz Knežaka.

Nedelja, 24. marec

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo odšla v Medano.

Sobota, 23. marec

V šempetrski porodnišnici se je rodil deček, ki odhaja v Bovec. V Postojni pa so na svet prijokale tri deklice, ki odhajajo v Koper, Žiri in na Vrhnko, ter dva dečka, ki bosta postala prebivalca Knežaka in Marezig.

Petek, 22. marca

V šempetrski porodnišnici včeraj niso zabeležili rojstev, v postojnski pa so prevladovali dečki. Štirje so prijokali na svet, odšli pa bodo v Logatec, Idrijo, Vipavo in Postojno.

Četrtek, 21. marec

Prvi pomladni dan je v šempetrski porodnišnici na svet prinesel deklico iz Nove Gorice. V Postojni pa se je rodila punčka iz Ajdovščine in dva dečka iz Kozine in Ljubljane.

Sreda, 20. marec

V Šempetru so se razveselili deklice, ki odhaja v Ajdovščino. Tudi v Postojni so na svet prijokale same deklice. Te bodo postale nove prebivalke Logatca, Kopra in Vrhnike.

Torek, 19. marec

Plodnih 24 ur so imeli v obeh primorskih porodnišnicah. V Postojni so na svet pomagali trem deklicam iz Cerknice, Dobravelj in Loškega potoka ter dečku iz Šempasa. Tudi šempetrske babice so imele veliko dela. Rodila se je ena vipavska deklica in kar štirje dečki - dva odhajata v Novo Gorico, eden v Ajdovščino in še eden v Podsabotin.

Ponedeljek, 18. marec
V Šempetru so v zadnjih 24 urah na svet pomagali dečku in deklici, ki odhajata v Tolmin in deklici, ki odhaja v Šempas. V Postojni pa je prvič zajokala deklica, ki odhaja v Idrijo.

Nedelja, 17. marec
V Prostojni so se rodili trije dečki in ena deklica. Dečki bodo dom dobili v Postojni, Ljubljani in Idriji, deklica pa odhaja v Ajdovščino. V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali dvema dečkoma, ki odhajata v Štanjel in Novo Gorico. Čestitke!

Sobota, 16. marec
V Postojni je na svet prijokala deklica, ki odhaja v Žiri. Dvojčka odhajata v Pristranek, še dva dečka bodo poslali v Zagorje ob Savi in Šempas.

Sreda, 13. marec
V Postojni sta na svet privekala dva dečka in ena deklica. Dečka bosta postala prebivalca Logatca in Cerknice, deklica pa odhaja v Sežano. V Šempetru so na svet pomagali dečku, ki bo odšel v Bukovico. Čestitke!

Torek, 12. marec

V Šempetru ni bilo novih rojstev, v Postojni pa so na svet prijokale tri deklice, ki bodo postale nove prebivalke Ajdovščine, Šmartnega ob Paki in Postojne.

Ponedeljek, 11. marec

V Postojni so tokrat pozdravili dve deklici iz Kopra in Cerknice ter dva dečka iz Ljubljane in Nove vasi pri Rakeku. V šempetrski porodnišnici pa je bilo vse v znamenju fantov - trije so se rodili, svoj dom pa bodo dobili v Renčah, Novi Gorici in Črničah.

Nedelja, 10. marec

Najlepše darilo življenja sta minulo noč v postojnski porodnišnici dobila starša deklice z Golnika. V Šempetru pa tokrat niso zabeležili rosjtev.

Sobota, 9. marec

V Postojni so na svet pomagali dvema deklicama in dvema dečkoma. Deklici odhajata v Ajdovščino in na Srpenico, Dečka pa v Vipavo in Grahovo ob Cerknici. V Šempetru sta se rodili dve deklici, ena gre v Miren, druga ostaja v Šempetru. Čestitke!

Petek, 8. marec

Iz Postojne so nam sporočili, da so v zadnjih 24 urah na svet pomagali štirim dečkom, ki bodo postali prebivalci Vrhnike, Renč, Vipave in Kamnika, prvič pa sta zajokali tudi dve deklici, ki odhajata v Ilirsko Bistrico in Cerkno.
V Šempetru pa so ponoči pozdravili eno deklico, ki jo bodo starši odpeljali v Štanjel.

Četrtek, 7. marec

V Postojni tokrat niso zabeležili rojstev, so pa toliko več dela imeli v Šempetru. Tam so na svet prijokali štirje novorojenčki, dve deklici, od katerih ena ostaja v Šempetru, druga pa odhaja v Kanal; ter dva dečka iz Bilj in Nove Gorice.

Sreda, 6. marec

V Postojni so na svet pomagali štirim novorojenčkom. Deček bo svoj dom dobil v Planini, tri deklice pa odhajajo v Rakek, Cerknico in  Šempeter v Savinjski dolini. V Šempetru sta se rodili dve deklici, ki odhajata v Novo Gorico in Ajdovščino. Čestitke!


Torek, 5. marec

V Šempetru je na svet prijokala deklica iz Tolmina. Postojnske babice pa so zabeležile pet porodov - rodile so se tri punčke, odhajajo pa v Radovljico, Pivko in Sežano; pridružila sta se jim tudi dva fantka iz Štanjela in Brezovice pri Ljubljani.

Ponedeljek, 4. marec

V Šempetru se je rodila deklica iz Vipave, v Postojni pa prav tako deklica, ki bo postala nova prebivalka Ribnice.

Nedelja, 3. marec

V Postojni so se rodile deklice iz Lendave, Rakeka in Logatca ter deček iz Postojne. Iz šempetrske porodnišnice pa so nam sporočili, da niso zabeležili rojstev.

Sobota, 2. marec

V Postojni tokrat kraljujejo štirje dečki. Prebivali bodo v  Logatcu, Polhovem Gradcu, dva odhajata v Ajdovščino. V Šempetru so sprejeli tri novorojenčke. Dečka bosta prebivala v Dobravljah in Črničah, deklica odhaja v Šempeter.


Petek, 1. marec

O rojstvu dveh dečkov poročamo danes - tisti, ki se je rodil v postojnski porodnišnici, odhaja v Medvode, drugi pa je na svet prijokal v Šempetru, njegov dom ni daleš, starši ga bodo odpeljali v Novo Gorico.

Četrtek, 29. februar

V zadnjih 24 urah so v šempetrski porodnišnici na svet pomagali deklici iz Nove Gorice, v Postojni pa sta prvič zajokala dečka, ki bosta postala prebivalca Ilirske Bistrice in Postojne. Družbo jima dela še ena deklica, ki jo bodo starši odpeljali v Šmarje pri Kopru.

Sreda, 28. februar

V Postojni so na svet privekali štirje novorojenčki. Deklici odhajata v Kobarid in Kozino, dečka pa v Postojno in Ljubljano. V šempetrski porodnišnici so na svet pomagali le enemu dečku, ki odhaja v Tolmin. Čestitke!

Torek, 27. februar

Precej delaven dan je za postojnskimi babicami - na svet so pomagale dvema deklicama, ki odhajata na Planino in v Podgrad; ter štirim dečkom iz Postojne, Logatca, Ljubljane in Dutovelj. V Šempetru niso zabeležili rojstev.

Ponedeljek, 26. februar

V Šempetru danes niso zabeležili porodov, trem deklicam pa so pomagali na svet v Postojni. Damice odhajajo v Logatec, Ljubljano in Pivko.

Nedelja, 25. februar

V Šempetru so se razveselili deklice iz Grgarja, iz postojnske porodnišnice pa poročajo o rojstvih petih malčkov in malčic. Deklice odhajajo v Ljubljano in dve v Cerknico, dečka pa v Logatec in Ajdovščino.

Sobota, 24. februar

V Postojni so na svet pokukale tri deklice; prebivale bodo v Borovnici, Ljubljani in Cerknici. Dečka odhajata v Ljubljano in na Ig pri Ljubljani. Šempetrska dečka bosta dom našla v Tolminu in Šempetru, deklica pa odhaja v Poljubinj.


Petek, 23. februar

V Postojni so se razveselili dečkov iz Sežane in Prema.
v Šempetru se je rodila deklica iz Tolmina in deček iz Ajdovščine.

Četrtek, 22. februar

V Šempetru niso zabeležili rojstev, iz Postojne pa so nam sporočili, da sta se v zadnjih 24 urah rodila deklica iz Ljubljane in deček iz Škofij.

Sreda, 21. februar

V Postojni so našteli osem novorojenčkov. Deklice bodo čez nekaj dni odšle v Ilirsko Bistrico, Hruševje, Izolo, Idrijo ter Novo vas pri Rakeku. Tri dečke bodo poslali v Postojno, Podnanos in Ajdovščino.
V Šempetru je na svet pokukala deklica iz Nove Gorice.

Torek, 20. februar

Danes so prevladovali sami dečki - po trije so se rodili v obeh porodnišnicah; postojnski bodo odšli v Ljubljano, Logatec in Koper, šempetrski pa v Prvačino, na Slap ob Idrijci in na Dobrovo v Brdih.

Nedeljka, 18. februar

V Šempetru se je rodil deček iz Tolmina, v Postojni pa deklica iz Logatca in dečka iz Ljubljane in Ajdovščine.

Sobota, 17. februar

V Postojni sta na svet prijokala dečka, ki odhajata v Postojno in Ljubljano, ter deklica, ki odhaja v Postojno. V Šempetru pa so na svet pomagali dečkoma, ki bosta prebivala v Novi Gorici in Tolminu.

Petek, 16. februar

V Postojni sta na svet prijokali dvojčici iz Sežane, v Šempetru pa prav tako deklica, slednja pa bo odšla v Tolmin.

Četrtek, 15. februar

V Postojni so se rodili trije novorojenčki. Deklica odhaja v Logatec, dečka pa v Prestranek in Divačo. V Šempetru je na svet privekala deklica, ki odhaja na Volarje. Čestitke!

Sreda, 14. februar

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice, v Postojni pa so se razveselili dečkov iz Ljubljane, Postojne in Vrhnike.

Torek, 13. februar

V Šempetru so se razveselili deklice iz Šempetra in dečka iz Nove Gorice.
V Postojni se je rodila deklica, ki odhaja v Ljubljano in dečki iz Loškega potoka, Ilirske Bistrice, Logatca in Ajdovščine.

Ponedeljek, 12. februar

V Šempetru so teden zaključili precej mirno, saj v zadnjih 24 urah niso zabeležili rojstev. So pa precej dela imeli v Postojni, kjer so na svet pomagali deklici iz Idrije in štirim dečkom, ki bodo odšli v Vremski Britof, Sežano, Ajdovščino in Železniki.

Nedelja 11. februar

V Šempetru se je rodil deček, ki bo prebival v Tolminu.
V Postojni so našteli pet novorojenčkov. Dečki odhajajo v Senožeče, Dobrepolje, Ajdovščino in Ljubljano. Deklica je postala prebivalka Divače.

Sobota, 10. februar

Tokrat v Šempetru novih rojstev niso zabeležili, v Postojni pa se je rodil deček, ki odhaja v Volčjo Drago ter deklica, ki odhaja v Ilirsko Bistrico.

Petek, 9. februar

V Šempetru se je rodila deklica iz Solkana, v Postojni pa dečka iz Ljubljane in Begunj pri Cerknici.

Sreda, 7. februar

V Postojni so v zadnjih 24 urah na svet pomagali trem deklicam, ki odhajajo v Stari trg pri Ložu, Vrhniko in Ljubljano, prvič sta zajokala dva dečka, ki bosta postala prebivalca Nove vasi pri Rakeku in Divače.


Torek, 6. februar

V postojnski porodnišnici so imeli tokrat veliko dela. Štiri deklice so prijokale na svet, dve ostajata v Postojni, ena odhaja v Radomlje, še ena pa na Brezovico pri Ljubljani. Pridružili so se jim tudi štirje dečki, dva iz Idrije, po eden pa iz Senožeč in Rovt. Šempetrske babice pa so ravno čakale na rojstvo oziroma bile sredi dela, tako da - od tam pa jutri!

Ponedeljek, 5. februar

V Postojni je na svet prijokal fantek z Vrhnike, v Šempetru pa deklica iz Kobarida.

Nedelja, 4. februar

Same punce danes ... V Postojni je na svet prijokala deklica iz Rovt, v Šempetru pa ena iz Kobarida, druga pa bo odšla v Vrhovlje pri Kojskem.

Sobota, 3. februar

V Postojni je tokrat na svet privekala le ena deklica, ki v Postojni tudi ostaja. V šempetrski porodnišnici pa sta se rodila deklica in deček. Deklica odhaja v Goriška Brda, Deček pa v Ajdovščino. Čestitke!


Petek, 2. februar

V Šempetru so v zadnjem dnevu počivali, v Postojni pa za počitek ni bilo časa. Pri njih so se rodile deklice iz Cerknice, Vipave in Brezovice pri Ljubljani. Za nasmeh na obrazu staršev so poskrbeli še dečki, ki jih bodo odpeljali v Ilirsko Bistrico, Vipavo in Košano.

Četrtek, 1. januar

Iz postojnske porodnišnice so nam sporočili, da sta se pri njih rodili deklici iz Rovt in Novega Mesta, ter dečka iz Ljubljane in Škofljice. V Šempetru sta na svet prijokala dečka iz Renč in Tolmina.

Sreda, 31. januar

V Postojni so se rodile deklice iz Ljubljane in dve iz Ilirske Bistrice. Pridružil se jim je deček iz Senožeč. V Šempetru pa deklica iz Nove Gorice.

Torek,  30. januar

V Postojni so danes imeli malce več dela. Tri deklice in trije dečki so tam prijokali na svet. Deklice odhajajo v Štanjel, Senožeče in Domžale, Dečki pa v Stari Trg pri Ložu, Ig pri Ljubljani in na Kozino. V Šempetru pa so na svet pomagali deklici, ki odhaja v Renče. Čestitke!

Ponedeljek, 29. januar

Deček iz Ljubljane je na svet prijokal v postojnski porodnišnici. Šempetrske babice pa so imele nekoliko več dela - dve deklici sta prijokali na svet, iz Črnič in Renč, pridružil pa se jima je tudi en fantek, ki odhaja na Dobrovo v Brdih.

Nedelja, 28. januar

V Postojni so prvič pozdravili tri dečke, ki bodo odšli v Žiri, Ljubljano in Vipavo. V Šempetru rojena dečka odhajata v Vipavo in Vipolže, deklica pa je postala prebivalka Sela.


Sobota, 27. januar

Iz Postojne so sporičili, da se je tam rodil deček, ki ostaja v Postojni. Družbo sta mu delali deklici, ki odhajata v Vipavo in Ljubljano. V šempetrski porodnišnici pa sta na svet prijokali dve deklici, ki bosta postali novogoričanki. Čestitke!

Petek, 26. januar

V Postojni so prevladovali fantje - štirje so se rodili, odšli pa bodo v Rakek, Renče in Ljubljano, eden pa ostaja pa v Postojni. Žensko čast rešuje deklica iz Sežane. V Šempetru pa se je rodil fantek iz Branika.

Četrtek, 25. januar

V Postojni se je rodila deklica iz Ajdovščine ter trije dečki iz Selc, Knežaka in Ljubljane. Šempetrske babice pa so na svet pomagale dečku iz Kanala.

Sreda, 24. januar

V Postojni je bil zadnji dan miren, zabeležili niso nobenega rojstva.
V Šempetru pa so se razveselili štirih dečkov. Ti odhajajo v Novo Gorico, Brda, Kojsko in Bovec.

Torek, 23. januar

Precej pestro so imeli tokrat v Postojni. Ena deklica se je rodila, odhaja v Žalec, ter pet dečkov - od tega dvojčka, ki bosta dom dobila v Divači, ter "enojčki" iz Rovt, Branika in Ajdovščine. Šempetrske babice pa so povile deklico, ki jo bodo starši odpeljali v Kanal.

Ponedeljek, 22. januar

V Šempetru se je rodila deklica iz Tolmina. Tudi v Postojni so se razveselili deklic. Ena bo postala nova prebivalka Kozine, druga Planine.

Nedelja, 21. januar

V Postojni so na svet privekale tri deklice, ki bodo odšle v Ljubljano, Begunje pri Cerknici in Sežano. V Ljubljano odhaja še en deček. V Šempetru se je rodila deklica, ki odhaja v Gabrje.


Sobota, 20. januar

V Postojni je prvič zajokalo kar pet deklic, ki odhajajo v Materijo, Ilirsko Bistrico, Koper, Cerknico in Spodnjo Idrijo. V Šempetru pa novih rojstev niso zabeležili.

Petek, 19. januar

V Postojni sta se rodila deklica iz Šempetra in deček iz Ajdovščine. Šempetrske babice pa so na svet pomagale novorojenčici iz Solkana.

Četrtek, 18. januar

Po dva malčka sta se rodila tako v šempetrski kot v postojnski porodnišnici.
V Šempetru so se razveselili deklic iz Solkana in Dobrovega v Brdih, v Postojni pa deklice iz Brezovice pri Ljubljani ter dečka, ki bo postal nov prebivalec Vrhnike.

Sreda, 17. januar

V Šempetru se je rodil deček iz Tolmina.
V Postojni pa so imeli zelo pester dan. Na svet sta prijokali deklici iz Starega trga pri Ložu in Nove Gorice, pridružilo se jima je pet dečkov, ki bodo postali novi prebivalci Postojne, Lokve, Rakeka, dva pa odhajata v Ljubljano.

Torek, 16. januar

Tokrat so imeli v porodnišnicah malce več dela. V Postojni so na svet privekali štirje novorojenčki. Dve deklici, ki obe odhajata v Ljubljano in dva dečka, ki gresta v Vipavo in Cerknico. V šempeterski porodnišnici pa so pozdravili dve deklici, ki odhajata v Zalošče in Novo Gorico. Družbo jima dela deček, ki odhaja v Števerjan. Čestitke!

Ponedeljek, 15. januar

Dve deklici sta prijokali na svet v obeh porodnišnicah v minulem dnevu - v Postojni s Cola, v Šempetru pa iz Deskel.

Nedelja, 14. januar

Same ženske predstavnice so tokrat prijokale na svet v postojnski porodnišnici - tri deklice odhajajo v Ljubljano, Solkan in Ribnico. Tudi v Šempetru so povili dve - iz Deskel in z Vogrskega. Rodil pa se je še fantek, ki bo odšel v Vrtoče.

Sobota, 13. januar

V Šempetru so se rodili deklica iz Tolmina, ter dečka iz Renč in Bovca.
V Postojni so se razveselili deklice, ki ostaja v Postojni, dečka iz Rovt, ter dvojčkov- deklice in dečka, ki bosta prav tako postala nova prebivalca Rovt.

Petek, 12. januar

V Postojni so prvič zajokali deklica iz Cerknice ter dečka iz Pivke in Vipave. Šempetrske babice pa so na svet pomagale deklici iz Tolmina.

Četrtek, 11. januar

V Šempetru se je rodil deček, ki odhaja v Kobarid.
V Postojni pa so povili pet novorojenčkov. Deklici bodo starši odpeljali v Spodnjo Idrijo in Sodražico, dečki pa bodo postali novi prebivalci Pivke, Godoviča in Ljubljane.

Sreda, 10. januar

V Šempetru se je rodila deklica iz Nove Gorice, ter deček iz Dobravelj.
Iz postojnske porodnišnice pa so nam sporočili, da sta se rodila dva dečka, en ostaja v Postojni, drugi odhaja v Ajdovščino.

Torek, 9. januar

Precej delavnih 24 ur je za obema porodnišnicama. V Postojni so na svet pomagali deklici iz Vremskega Britofa ter dečkoma iz Sežane in Logatca. V Šempetru pa so povili tri deklice, ki odhajajo v Novo Gorico in Žablje, ena pa bo ostala v Šempetru. Iz Nove Gorice prihaja tudi en fanter, drugi pa bo dom dobil v Poljubinju. 

Ponedeljek, 8. januar

V postojnski porodnišnici so povili pet novorojenčkov - tri deklice, ki odhajajo v Lokev, Ljubljano in Log pri Brezovici, ter dva dečka iz Kozine in Sežane. Šempetrske babice pa so na svet pomagale fantku iz Tolmina. 

Nedelja, 7. januar

V Šempetru so povili dečka, ki bosta kmalu odšla v Tolmin in Kanal.

Sobota, 6. januar

V Šempetru sta se rodila dečka iz Ljubljane in Šempetra. V Postojni pa deklici iz Izole in Nove vasi pri Rakeku, ter dečka, ki odhajata v Grosuplje in Kranj.

Petek, 5. januarja

Luna je bila očitno tokrat prava ... v Postojni so namreč imeli kar 10 rojstev! Prevladovale so deklice, ki odhajajo v Jelšane, Turjak, Ribnico, Postojno, Koper, Cerknico in Brezovico pri Ljubljani. Torej kar 7 deklic. Trije dečki pa odhajajo v Reko, na Col in Črni Kal. V Šempeterski porodnišnici sta na svet privekala dva dečka, ki odhajata v Novo Gorico in Dobrovo v Brdih. Čestitke!

Četrtek, 4. januar

V Postojni so na svet pomagali trem deklicam, ki odhajajo v Podnanos in Ajdovščino, ena pa ostaja v Postojni. Pridružil se jim je tudi deček iz Sežane. Šempetrske babice pa so povile deklico iz Bovca.

Sreda, 3. januar

V Šempetru sta se rodila deček in deklica, oba odhajata v Novo Gorico.
V Postojni sta se rodila dvojčka, deček in deklica iz Preserja. Paru sta se pridružili deklici, ena odhaja v Horjul, druga ostaja v Postojni. Na svet so pomagali še trem dečkom, ki bodo postali novi prebivalci Ilirske Bistrice, Ribnice in Ljubljane.

Torek, 2. januar 2024

Kakor smo poročali, v prvi noči novega leta v postojnski in šempetrski porodnišnici niso še imeli dela, prva rojstva v letu 2024 so dočakali tekom dneva, in sicer je v Šempetru prva na svet prijokala deklica, ki bo odšla v Deskle, kasneje pa se ji je pridružila še deklica, ki odhaja v Novo Gorico.
V Postojni pa sta bila prva v letošnjem letu dva dečka, najprej so na svet pomagali tistemu, ki odhaja v Log pri Brezovici, malce kasneje pa se mu je pridružil še eden iz Spodnje Idrije.

Ponedeljek, 1. januar 2024

Na prvega malčka ali malčico v letu 2024 še čakajo tako v Postojni kot v Šempetru. Sicer pa so se kot zadnji v letu 2023 v Postojni rodili deček ki odhaja v Sežano, ter deklici iz Kopra in Cerknice.

Nedelja, 31. december

Najlepše silvestrovo bo danes zagotovo imelo šest staršev, ki so dobili nove družinske člane v obeh primorskih porodnišnicah - v Postojni sta se rodili deklici iz Logatca in iz Senožeč ter deček z Vrhnike; v Šempetru pa so na svet pomagali trem punčkam, dve odhajata v Novo Gorico, ena pa v Gradišče pri Vipavi.

Sobota, 30. december

V postojnski porodnišnici so na svet privekali štirje novorojenčki. Dve deklici, ki odhajata v Rakek in Pivko ter dva dečka, ki odhajata v Spodnjo Idrijo in Ilirsko Bistrico. V šempeterski porodnišnici pa je starše razveselil deček, ki odhaja v Miren. Čestitke!

Petek, 29. december

V Postojni so povili deklico iz Spodnje Idrije ter tri dečke iz Trzina, Hrastnika in Knežaka. V šempetrski porodnišnici pa so prevladovale same punčke - tri so razveselile starše iz Lepene, Kanala in Oseka.

Četrtek, 28. december

V Postojni se je rodila deklica iz Dornberka, v Šempetru pa deklica, ki odhaja v Šempas, ter dvojčka dečka, ki bosta postala nova prebivalca Kostanjevice na Krasu.

Sreda, 27.december

V Postojni so v zadnjem dnevu na svet pomagali dečku, ki odhaja v Hotedršico, v Šempetru pa sta prvič zajokali deklici iz Nove Gorice ter Šempetra.

Torek, 26. december

V Postojni že drugi dan zapored niso imeli rojstev, so pa v pričakovanju. Šempetrske babice pa so povile dve deklici, ki ne bosta odšli daleč - ena ostaja v Šempetru, drugo pa bodo odpeljali v Novo Gorico.

Ponedeljek, 25. december

V Postojni minulo noč niso zabeležili rojstev, v Šempetru pa sta se rodila deklica s Slapa ob Idrijci in deček iz Dobravelj. Iskrene čestitke vsem staršem, ki si bodo letošnji božič zagotovo zapomnili za vse življenje.

Nedelja, 24. december

V Šempetru se je rodila deklica, ki bo odšla v Grgar. V Postojni so pozdravili deklici, ki bosta prebivali v Sežani in Dutovljah.

Sobota, 23. december

V Postojni sta se rodila dečka, ki bosta odšla v Ajdovščino in Ilirsko Bistrico. V Šempetru pa tokrat niso zabeležili novega rojstva.

Petek, 22. december

V Šempetru se je rodil deček, ki bo postal novi prebivalec Nove Gorice.
V Postojni pa so se razveselili treh deklic, ki odhajajo v Ajdovščino, Pobege in Drago, ter deček, ki odhaja na Vrhniko.

Četrtek, 21. december

V Šempetru so se razveselili deklice ki odhaja v Črniče, v Postojni pa je na svet prijokalo pet malčkov, od tega deklice iz Pobegov, Ilirske Bistrice in Ljubljane, ter dečka iz Postojne in Šmartnega pri Litiji.

Sreda, 20. december

V Šempetru je prvič zajokal deček, ki bo postal prebivalec Mirna, v Postojni pa so na svet pomagali dvema deklicama, ki odhajata v Idrijo in Postojno, ter petim dečkom, ki jih bodo starši odpeljali v Ljubljano, Turjak, Stari trg pri Ložu, Vrhniko in Hoče.

Torek, 19. december

V Postojni so na svet pomagali dečku iz Cerknice in še trem deklicam - ena odhaja v Dutovlje, druga ostaja v Postojni, tretja pa domuje izven meja naše države, v sosednji Hrvaški. Tudi v Šempetru so prednjačile punčke - dve sta prvič zajokali, odhajata pa v Tolmin in Ljubljano.

Ponedeljek, 18. december

V Šempetru zadnji dan niso zabeležili rojstev, so se pa štirje otročički rodili v Postojni. Tri deklice bodo starši odpeljali na Col, v Logatec in Spodnjo Idrijo; fantek pa bo prebival v Žalcu.

Nedelja, 17. december

V Šempetru tokrat na svet ni privekal noben novorojenček. V Postojni pa so pozdravili deklico, ki odhaja v Borovnico. Čestitke!

Sobota, 16. december

V Postojni so se rodile tri deklice, ki odhajajo na Vrhniko, v Ilirsko Bistrico in Borovnico. V Šempetru pa sta se rodila deček, ki odhaja v Renče, ter deklica, ki bo prebivala v Desklah.

Petek, 15. december

Tudi danes poročamo o treh rojstvih v Postojni - deklici iz Divače in Ilirske Bistrice sta pokukali na svet, svojo življenjsko pot pa je začel tudi deček iz Mozirja. V šempetrski porodnišnici pa se je rodila punčka, ki bo dom dobila v Novi gorici.


Četrtek, 14. december

V postojnski porodnišnici je odmeval jok treh novorojenčkov. Rodili sta se dve deklici, iz Kočevja in Kranja, ter deček iz Loškega Potoka. Šempetrske babice pa so na svet pomagale mali novogoričanki.

Sreda, 13. december

V Postojni sta prvič zajokali dve deklici, ki sta razveselili starše iz Loškega potoka in Vrhnike, ter deček, ki bo postal prebivalec Drage. V Šempetru pa tudi v zadnjih 24 urah niso imeli nobenega poroda.

Torek, 12. december

V Postojni sta se rodili deklici, dvojčici, ki bosta postali novi prebivalki Srpenice, ter dečka, ki odhajata v Kobarid in Šentvid pri Stični.
V Šempetru ni bilo novih rojstev.

Ponedeljek, 11. december

Tako v Šempetru kot v Postojni so se razveselili deklice. Deklica, rojena v Šempetru odhaja v Brda. V Postojni pa so na svet pomagali deklici iz Velikih Lašč.

Nedelja, 10. december

V Šempetru je dan minil mirno, nabirali so si moči za naprej, v Postojni pa ni bilo časa za počitek. Na svet so pomagali štirim novorojenčkom. Deklice odhajajo v Spodnjo Idrijo, Postojno in Novo vas pri Rakeku, deček pa bo postal novi prebivalec Kozine.

Sobota, 9. december

V Šempetru se je rodil deček, ki bo odšel v Ajdovščino. V Postojni so našteli štiri novorojenčke. Dečekodhaja v Dole pri Litiji, deklice bodo prebivale v Sežani in Ajdovščini.

Petek, 8. december

V Šempetru se je rodila deklica iz Žigonov.
V Postojni so se rodile deklice iz Ilirske Bistrice, Ljubljane in Preserja, ter dečki, ki odhajajo v Logatec, Mengeš, Polhov Gradec in na Vrhniko.

Četrtek, 7. december

Iz šempetrske porodnišnice tokrat poročajo o rojstvu deklice, ki odhaja v Renče, v Postojni pa sta prvič zajokala dva dečka, ki odhajata v Ajdovščino in Prestranek, dve deklici pa bosta postali prebivalki Ormoža in Idrije.


Sreda, 6. december

Štiri družinice so se v zadnjem dnevu razveselile posebnega darila.
V Šempetru se je rodil deček iz Ajdovščine. V Postojni se je rodila deklica iz Postojne in dečka iz Logatca in Starega trga pri Ložu.

Torek, 5. december

Kar precej delavno so imeli v obeh primorskih porodnišnicah - v Postojni so se rodile štiri deklice, ki odhajajo v Ljutomer, Solčavo, dve pa bosta postali sokrajanki Cerknice. Pridružili so se jim še trije dečki, dva bodo starši odpeljali v Gorenjo vas in Ljubljano, enega pa ne daleč - ostaja kar v Postojni. V šempetrski porodnišnici pa so na svet prijokali trije novorojenčki, deklica in deček iz Tolmina ter še en fantek iz Lokovca.

Ponedeljek, 4. december

V Postojni je na svet prijokala deklica z Vrhnike in dva dečka iz Logatca in Postojne. Šempetrske babice pa so na svet pomagale dečku, ki bo dom dobil v Vipavi.

Nedelja, 3. december

Iz Postojne poročajo o treh rojstvih. Deklica odhaja v Postojno, dečka pa v Logatec in Ljubljano. V Šempetru sta se rodila deklica in deček. Deček bo prebival na Mostu na Soči, deklica odhaja v Kojsko.

Sobota, 2. december

V Šempetru se je rodila deklica iz Brd, v Postojni pa so se razveselili deklice, ki tudi ostaja v Postojni in dveh dečkov, ki ju bodo starši odpeljali v Idrijo in Logatec.

Petek, 1. december

V Šempetru se je rodila deklica iz Deskel, ter dečka, ki odhajata v Bilje in na Otlico.
V Postojni so se razveselili dveh deklic, ki bosta postali novi prebivalki Izole in Ajdovščine.

Četrtek, 30. november

Tudi minuli dan v šempetrski porodnišnici ni odmeval prvi jok novorojenčkov, v Postojni pa je bilo tudi precej mirno. Na svet so pomagali enemu dečku, ki bo ostal v kraju.

Sreda, 29. november

V Šempetru so babice tokrat malce počivale, saj v zadnjih 24 urah niso imeli novih rojstev, v Postojni pa so prvič zajokali trije dečki in tri deklice, prvi odhajajo v Izlake, Sežano in Postojno, deklice pa bodo postale prebivalke Postojne, Pivke in Portoroža.

Nedelja, 26. november

V Šempetru v zadnjem dnevu niso zabeležili rojstev, so pa zato v Postojni na svet pomagali kar petim malčkom. Deklica bo postala nova prebivalka Cerknice, dečki pa odhajajo v Postojno, Dornberk, Lokev in Portorož.

Sobota, 25. november

Tokrat same punce. V Postojni so se rodile štiri, odhajajo v Borovnico, Pivko, Šentvid pri Stični in Kobarid.
Deklica rojena v Šempetru pa odhaja na Jesenice.

Petek, 24. november

V Postojni so pozdravili dve deklici, ki bosta toplo zavetje dobili v Sežani in Ajdovščini, ter dva dečka iz Koz

Komentarji

Oddajte svoj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, si lahko tega ustvarite brezplačno!

Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Primorskega vala. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme in ne uporabljate sovražnega govora.

Bodite prvi pri komentiranju novice, oddajte svoj komentar!Pozabljeno geslo?

 

sobota
13.07.2024
20°C / 32°C
nedelja
14.07.2024
19°C / 34°C
ponedeljek
15.07.2024
19°C / 35°C